Wednesday, April 15, 2015

Samlerens Bogklub // Work


Forrige gang jeg layoutede medlemsbladet til Samlerens Bogklub, var hovedbogen Wladimir Kaminers Russerdisco. Jeg blev briefet, hørte lidt om handlingen i bogen, stemningen, og jeg havde ikke høre ret meget om Øst og Vest, Honecker og hele den jødisk-russiske aftale i Berlin i 90'erne, før jeg havde kysset på nethinden. Og da jeg havde besøgt byen - og Muren - ganske få måneder forinden, havde jeg oven i købet billedet liggende på mit kamera. Jeg forelagde ideen, og redaktøren (som udover at være skøn, inspirerende og en litterær supernova også er ret modig) var med på ideen.

Billedet »My God, Help Me to Survive This Deadly Love« forestiller Leonid Brezhnev og Erich Honecker fejre 30-årsdagen for DDR. Det meterhøje billede på East Side Gallery i Berlin er malet af Dmitri Vrubel i 1990.
(som lille note skal siges, at jeg havde pænt meget noia over, om jeg var tilladt bruge dette billede, eller om det på en eller anden måde var omfattet af copyright. Efter at have iført mig livrem og seler i flere lag, og haft mange lange samtaler med diverse rettighedsfolk, fik jeg go til at bruge billedet. Begrundet med, at det havde en vis relevans i forhold til Kaminers historie.
:-* 
Last time I layouted member magazine for Samlerens Book Club, Wladimir Kaminer's Russerndisco was Book of The Month. The editor told me a little about the plot of the book, the feel, and after a few seconds of East and West, Honecker and the Jewish-Russian agreement in Berlin in the 90s, and the Kiss appeared in my mind. It had only been a couple of moths since I had visited the city - and the Wall, and that specific image was still sitting in my camera. I presented the idea and the editor (who–in addition to being amazing, inspiring and a literary supernova also is quite brave) dug the idea.
 
The image 'My God, Help Me to Survive This Deadly Love' depicts Leonid Brezhnev and Erich Honecker celebrate the 30th anniversary of the DDR. The meter-high painting on the East Side Gallery in Berlin is created by Dmitri Vrubel in 1990.(As small note: I had serious doubts whether I was allowed to use this image, or if it somehow were covered by copyright. After wearing my belt and braces in several layers, and had many long conversations with various rights people, I got the go to use the image. The reason whas, that it had a fair amount of relevance to Kaminer's story.)

No comments:

Post a Comment